بومی سازی محصولات دیرگداز

بومی سازی محصولات دیرگداز

این مطلب در مجله چیلان، ویژه نامه جشنواره ملی بومی سازی صنعت فولاد در بهمن ماه 1400 به چاپ رسیده است.

 

بومی سازی محصولات دیرگداز

سید عباس کلانتر/ گروه پاترون

سید عباس کلانتر پاترون

فلسفه وجودی و استراتژی کلیدی گروه پاترون از ابتدا تکیه بر تولید محصولات خاص و دانش محور بوده است و بنابراین در طی  سال های اخیربا جدیت بحث بومی سازی محصولات دیرگداز صنعت فولاد را دنبال نموده است و دراین زمینه موفق شده تعدادی از دیرگدازی این صنعت را که تا قبل از آن توسط دو یا سه کشور در دنیا تولید می شده است، برای اولین بار در ایران تولید و بومی سازی نماید.

در حال حاضر نیز دو محصول خاص مورد نیاز صنعت فولاد از پروسه تست صنعتی خارج شده است که به زودی خدمت فولاد سازان محترم معرفی خواهد شد و آماده خدمت رسانی گسترده خواهیم شد.

ما از دولت توقعی جز داشتن سیاست و برنامه بلند مدت برای تامین زیرساخت های حداقلی که از وظایف اصلی دولت هاست نداریم.

اگر در زمینه برق و گاز یا سرمایه گذاری به موقع شده بود یا شرایطی ایجاد می شد که فولادسازان خودشان سرمایه گذاری کرده بودند امروز شاهد از بین رفتن چندین هزار میلیارد تومان در این صنعت نبودیم.                                                                           

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.