به نظر شما آیا بیضی بودن مغزی زیرکونیای نازل تاندیش، تاثیری در عملکرد آن دارد؟

به نظر شما آیا بیضی بودن مغزی زیرکونیای نازل تاندیش، تاثیری در عملکرد آن دارد؟

به نظر شما آیا بیضی‌بودن مغزی زیرکونیای نازل تاندیش، تاثیری در عملکرد آن دارد؟

 

کروی‌بودن مجرای عبور ذوب در نازل تاندیش، منجر به ایجاد مشکلاتی خواهد شد. از این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-عدم خروج یکنواخت ذوب از نازل به دلیل بیضی‌بودن مقطع آن

2- با توجه به بیضی‌بودن مجرا انتقال حرارت از قسمتهای مختلف نازل متفاوت بوده که منجر به ایجاد تنش‌های حرارتی بیشتر و در نهایت شکستن نازل یا ترک خوردن مغزی آن میشود.

3- با توجه به کروی نبودن جریان خروجی از نازل تاندیش، ایجاد تلاطم در تیوب ریخته‌گری بیشتر شده که همین امر منجر به مشکلات دیگری که ناشی از تلاطم مذاب میشود، می گردد. از قبیل: حبس پودر ریخته‌گری در صورت استفاده از پودر ریخته‌گری  یا به دام افتادن ناخالصی‌های روی سطح ذوب در تیوب به داخل آن و انتقال حرارت یکنواخت و جذب بیشتر اکسیژن.

#پاترون #گروه_پاترون #نازل_تاندیش #بیضی_شکل #عملکرد_نازل #صنعت

بیضی بودن زیرکونیا

بیضی بودن زیرکونیا

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.