به احترام خانواده‌های داغدار ایران زمین، جشن سالروز تاسیس گروه پاترون برگزار نخواهد شد.

به احترام خانواده‌های داغدار ایران زمین، جشن سالروز تاسیس گروه پاترون برگزار نخواهد شد.

اول آذرماه سالروز تاسیس گروه پاترون است اما امسال، به احترام خانواده‌های داغدار ایران زمین، جشنی نخواهیم گرفت.
به امید آرامش و شادی مردمان عزیز کشورمان

تولد پاترون 1401

تولد پاترون 1401

#پاترون #گروه_پاترون #تاسیس_گروه_پاترون #تولد_پاترون #گروه_پاترون #جشن_سالروز

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.