بهینه سای مصرف انرژی در کوره قوس الکتریکی

بهینه سای مصرف انرژی در کوره قوس الکتریکی

مقاله: بهینه سای مصرف انرژی در کوره قوس الکتریکی

نوشته: سید خطیب الاسلام صدر نژاد (استاد) و سروش پرویزی (کارشناسی ارشد)

 

چکیده

در حالیکه تقاضای انرژی هر روز در جهان در حال افزایش است، تغییر الگوی مصرف و راه های بکارگیری انرژی در دنیای امروز برای پیشرفت اقتصادی کشورها اهمیت حیاتی دارد. نیاز به کارخانه های کوچک فولادسازی برای تولید فولادهای مخصوص و یا با کیفیت برتر، کاهش سرمایه گذاری اولیه، تعدیل هزینه های تولید، کاهش آلودگی زیست محیطی و افزایش تولید قراضه در سالهای اخیر باعث گسترش روز افزون فولاد سازی در کوره های قوس الکتریکی شده است. مشکل اساسی این کوره ها مصرف زیاد انرژی الکتریکی است. لذا بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش اهمیت دارد. باتوجه به ضرورت تقلیل مصرف انرژی و افزایش روز افزون نیاز به محصولات صنعتی به ویژه فولادهای دارای کیفیت بالا، بهینه سازی مصرف انرژی درکوره های قوس الکتریکی از اولویتهای تحقیقاتی کشور نیز تلقی می شود. در این پژوهش راهکارهای کاهش انرژی الکتریکی مصرفی کوره های قوس الکتر یکی با استفاده از پیش بینی رفتار کوره توسط نرم افزار مبتنی بر قوانین علمی و داده های تجربی بررسی شده است . طرح و ساخت نرم افزار با استفاده از روابط ترمودینامیکی و موازنه ها ی جرم وانرژی انجام شده و از مقالات علمی، اطلاعات عملی کوره های الکتریکی شرکت فولاد خوزستان و نرم افزارهای موجود استفاده شده است.

کلمات کلیدی: کوره قوس الکتریکی، بهینه سازی انرژی، موازنه انرژی، موازنه جرمی، بازدهی

 

دانلود مقاله: بهینه سای مصرف انرژی در کوره قوس الکتریکی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.