بهای تمام شده هفته ۷-۹۶

بهای تمام شده هفته ۷-۹۶

 

طبق روال هفته های گذشته، برای هفته هفتم سال ۹۶ نیز گزارش بهای تمام شده بر اساس مدل PSM گروه پاترون استخراج گردید.

تفاوت این هفته با هفته گذشته، در نظر گرفتن افزایش ۲۰ تومانی قیمت قراضه به طور متوسط برای همه درجات است.

لذا نمودار استخراجی به صورت زیر است:

بهای تمام شده ۰۰۳

 

لازم به ذکر است پیش فرض های محاسبات فوق به صورت زیر است:

یک کارخانه فولاد با دو ست کوره القایی ۱۰ تن ۴ مگاواتی، با ۱۵۰ نفر کل پرسنل، با مصرف ۴۰% آهن اسفنجی، با قراضه ای که پرت آن ۸% یا به عبارتی Yield آن ۹۲% است. 

تفاوت کارخانه هایی که راندمان آنها متفاوت است را در دو عامل خلاصه کرده ایم:

  • راندمان تولید
  • توقفات

در خصوص راندمان تولید، برای کارخانجات خاص، راندمان تولید را ۷۰%، کارخانجات معمول ۶۰% و کارخانجات با راندمان پایین را ۵۰% در نظر گرفته ایم.

معیار این راندمان، فلسفه مدل PSM است که در مقالات و سمینارهای گروه پاترون تشریح شده است. 

بر اساس مدل PSM، جهت یاداوری، در نموداری که در یکی از مقالات آورده شده، راندمان و تولید، البته در زمانی که مصرف آهن اسفنجی در نظر گرفته نشده است، بر اساس نمودار زیر تشریح گردیده است:

مدل PSM

همچنین در خصوص توقفات، در محاسبات این هفته، در کارخانه های خاص، ضریب دسترسی را ۹۵% و زمان های اتلاف حین عملیات تولید را ۰ در نظر گرفته ایم.

برای کارخانه ها با راندمان معمول، ضریب دسترسی را ۸۹% و زمان های اتلاف حین عملیات تولید را ۶ دقیقه در هر ذوب در نظر گرفته ایم.

و نهایتا برای کارخانه های با راندمان پایین، ضریب دسترسی را ۸۹% و زمان های اتلاف حین عملیات تولید را ۱۰ دقیقه در هر ذوب در نظر گرفته ایم.

 

ضمنا در کارخانه های خاص این فرض در نظر گرفته شده که قراضه معمول با پرت ۸% را به کمک شی یر پرس یا پرس قیچی، به قراضه ای تبدیل کنیم که نه تنها فراوری و سایز شده باشد بلکه به خاطر عملیات قیچی، مقداری از پرت آن کم می شود و به حدود ۶% پرت، وقتی در کوره شارژ میگردد می رسد. لذا در این حالت پرت قراضه ۶% در نظر گرفته شده است ولی هزینه آن برای کارخانه همان ۸% است چراکه ۲% پرت مازاد در پای شی یر پرس اتلاف می گردد. این پرت عمدتا شامل خاک، بتن، زنگ زدگی و اتلاف های دیگر است.

خواهشمند است در صورت بروز هرگونه سوال با ما تماس بگیرید.

در هفته های آتی تحلیل ها و توضیحات بیشتری ارائه خواهیم کرد.

به امید رشد و سرافرازی صنعت فولاد کشور

Comments (2)

  1. مه 07, 2017 at 2:57 ب.ظ

    […] جهت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه فرمایید. […]

  2. مه 13, 2017 at 10:05 ب.ظ

    […] خصوص راندمان کارخانه مورد نظر، در این لینک توضیحاتی ارائه شده […]

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.