بهای تمام شده هفته ۳۰-۹۶

بهای تمام شده هفته ۳۰-۹۶

با توجه به آنکه قیمت ها در این هفته تغییر محسوسی نداشته اند، گزارش این هفته مشابه گزارش هفته گذشته است.

 

بهای تمام شده ۰۲۶

 

پیش فرض های این محاسبه به صورت زیر هستند:

ردیف پیش فرض ها دو ست کوره ۱۰ تن معمول با فروش کاملا رسمی واحد
مقدار
۱ متوسط قیمت خرید قراضه بدون ارزش افزوده ۱۱,۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
۲ متوسط قیمت خرید آهن اسفنجی بدون ارزش افزوده ۱,۰۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
۳ درصد مصرف آهن اسفنجی ۴۰% درصد
۴ توان هر کوره  ۴ مگاوات
۵ راندمان کوره ۷۰% درصد
۶ تعداد خط ریخته گری مداوم با شعاع ۶ متر ۲ رشته (خط)
۷ هزینه های سربار و ثابت ۱۵۰ میلیون تومان در ماه، مطابق تعاریف PSM
۸ تعداد کل پرسنل ۱۵۰ نفر
۹ تاخیرات در هر ذوب مطابق استاندارد PSM ۱۰ دقیقه
۱۰ گرید سیلیکومنگنز ۶۵۱۵ گرید
۱۱ قیمت تمام شده کارخانه (سرمایه گذاری ثابت) ۲۰ میلیارد تومان
۱۲ تسهیلات با نرخ ۱۸% پنج ساله ۱۰ میلیارد تومان

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.