بهای تمام شده هفته ۲۶-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۶-۹۶

با توجه به ثابت ماندن قیمت های قراضه، آهن اسفنجی و شمش نسبت به هفته گذشته، نمودار این هفته مطابق فرمت قبلی، نیز مانند هفته گذشته است که می توانید در اینجا مشاهده فرمایید.

برای درک بهتر هزینه های تبدیل، یکی از گزینه های گزارش را، یعنی فولادسازی با یک کوره القایی ۱۰ تنی با استفاده از ۱۰۰% قراضه (که قیمت تمام شده کلی آن تقریبا با مصرف ۴۰% آهن اسفنجی یکسان است) را به صورت دیگری در نمودار زیر نشان داده ایم. میزان تولید این کارخانه در ماه ۲۵۸۰ تن محاسبه شده است.

محاسبات بر اساس مدل PSM گروه پاترون به دست آمده است.

 

بهای تمام شده ۰۲۲

  

هزینه تبدیل قراضه به شمش فولادی برای یک ست کوره القایی ۱۰ تن با راندمان معمولی و مصرف ۱۰۰% قراضه:

شرح

مقدار

قیمت قراضه

۱۲٫۳۰۰ ریال

هزینه تبدیل

۴٫۷۱۱ ریال

استهلاک

۴۸۴ ریال

بهره بانکی

۲۹۱ ریال

هزینه تبدیل با استهلاک و بهره

۵٫۴۸۶ ریال

قیمت تمام شده بدون استهلاک و بهره

۱۷٫۰۱۱ ریال

قیمت تمام شده با استهلاک و بهره

۱۷٫۷۸۶ ریال

 

و نمودار تفکیک هزینه ها به صورت زیر است:

 

ردیف سرفصل هزینه ها هزینه تبدیل قراضه به شمش فولادی برای یک ست کوره القایی ۱۰ تن با راندمان معمولی و مصرف ۱۰۰% قراضه
۱ متوسط قیمت خرید قراضه با پرت ۸%  ۱۲,۳۰۰ ریال
۲ هزینه فراوری و پرت قراضه  ۱,۳۴۱ ریال
۳ هزینه نیروی انسانی ۱,۲۵۶ ریال
۴ هزینه برق ۶۰۷ ریال
۵ بقیه مواد مصرفی ۴۶۶ ریال
۶ هزینه های بالاسری ۴۶۵ ریال
۷ هزینه فروآلیاژ ۴۲۲ ریال
۸ هزینه آب و گاز ۸۸ ریال
۹ هزینه جرم کوره ۶۶ ریال
۱۰ هزینه های مالی ۲۹۱ ریال
۱۱ هزینه استهلاک ۴۸۴ ریال
۱۲ جمع کل هزینه تبدیل با هزینه های مالی و استهلاک ۵,۴۸۶ ریال
۱۳ جمع کل هزینه تبدیل بدون هزینه های مالی و استهلاک ۴,۷۱۱ ریال

 

چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر یا مشاوره در حوزه بهای تمام شده شمش فولادی دارید، لطفا با ما تماس حاصل فرمایید.

گروه پاترون، حامی صنعت فولاد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.