بهای تمام شده هفته ۲۴-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۴-۹۶

در گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های تولید، مقایسه بهای تمام شده شمش فولادی در کوره های القایی، این بار، بین سه گزینه آورده شده است.

این گزارش بر اساس مدل PSM گروه پاترون تدوین گردیده است و پیش فرض های محاسبات به صورت زیر است:

ردیف پیش فرض ها یک ست کوره ۲۰ تن معمول با فروش کاملا رسمی یک ست کوره ۱۰ تن معمول با فروش کاملا رسمی یک ست کوره ۱۰ تن معمول با ۱۰۰% قراضه واحد
مقدار مقدار مقدار
۱ متوسط قیمت خرید قراضه بدون ارزش افزوده ۱۲,۵۵۰ ۱۲,۵۵۰ ۱۲,۵۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
۲ متوسط قیمت خرید آهن اسفنجی بدون ارزش افزوده ۱,۰۸۰ ۱,۰۸۰ ۱,۰۸۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
۳ درصد مصرف آهن اسفنجی ۴۰% ۴۰% ۰% درصد
۴ توان کوره  ۸ ۴ ۴ مگاوات
۵ راندمان کوره ۶۵% ۶۵% ۶۵% درصد
۶ تعداد خط ریخته گری مداوم با شعاع ۶ متر ۲ ۲ ۲ رشته (خط)
۷ هزینه های سربار و ثابت ۱۵۰ ۱۲۰ ۱۲۰ میلیون تومان در ماه، مطابق تعاریف PSM
۸ تعداد کل پرسنل ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ نفر
۹ تاخیرات در هر ذوب مطابق استاندارد PSM ۱۰ ۱۰ ۱۰ دقیقه
۱۰ گرید سیلیکومنگنز ۶۵۱۵ ۶۵۱۵ ۶۵۱۵ گرید
۱۱ قیمت تمام شده کارخانه (سرمایه گذاری ثابت) ۲۵ ۱۵ ۱۵ میلیارد تومان
۱۲ تسهیلات با نرخ ۱۸% پنج ساله ۱۵ ۱۰ ۱۰ میلیارد تومان

 

بهای تمام شده ۰۲۰

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.