بهای تمام شده هفته ۲۱-۹۶

بهای تمام شده هفته ۲۱-۹۶

در گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های تولید، مقایسه بهای تمام شده، این بار، بین سه گزینه آورده شده است.

این گزارش بر اساس مدل PSM گروه پاترون تدوین گردیده است و پیش فرض های محاسبات به صورت زیر است:

ردیف پیش فرض ها یک ست کوره ۲۰ تن معمول با فروش کاملا رسمی یک کوره ۲۰ تن با راندمان بالا دو کوره ۲۰ تن با راندمان بالا واحد
مقدار مقدار مقدار
۱ متوسط قیمت خرید قراضه بدون ارزش افزوده ۱,۱۵۰ ۱,۱۵۰ ۱,۱۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
۲ متوسط قیمت خرید آهن اسفنجی بدون ارزش افزوده ۹۲۰ ۹۲۰ ۹۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم
۳ درصد مصرف آهن اسفنجی ۴۰% ۴۰% ۴۰% درصد
۴ توان کوره  ۸ ۸ ۸ مگاوات
۵ راندمان کوره ۶۵% ۶۵% ۷۵% درصد
۶ تعداد خط ریخته گری مداوم با شعاع ۶ متر ۲ ۲ ۲ رشته (خط)
۷ هزینه های سربار و ثابت ۱۵۰ ۱۵۰ ۲۰۰ میلیون تومان در ماه، مطابق تعاریف PSM
۸ تعداد کل پرسنل ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۵۰ نفر
۹ تاخیرات در هر ذوب مطابق استاندارد PSM ۱۰ ۶ ۶ دقیقه
۱۰ گرید سیلیکومنگنز ۶۵۱۵ ۶۵۱۵ ۶۵۱۵ گرید
۱۱ قیمت تمام شده کارخانه (سرمایه گذاری ثابت) ۲۵ ۲۵ ۳۵ میلیارد تومان
۱۲ تسهیلات با نرخ ۱۸% پنج ساله ۱۰ ۱۰ ۱۵ میلیارد تومان

 

 

بر این اساس گزارش مقایسه ای زیر، بر اساس مدل PSM گروه پاترون تقدیم می گردد.

بهای تمام شده ۰۱۷

 

 

 

 

One Comment

  1. آگوست 13, 2017 at 3:28 ب.ظ

    […] گزارش این هفته نیز مطابق گزارشات هفته های پیشین بر اساس قیمت های روز قراضه و آهن اسفنجی و هزینه های […]

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.