بهای تمام شده هفته ۱۹-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۹-۹۶

در گزارش این هفته بهای تمام شده شمش فولاد ساختمانی، بر اساس مدل PSM، مجددا مقایسه بین یک کارخانه فولاد با یک ست کوره القایی ۲۰ تنی با راندمان معمول (۶۵%) و یک کارخانه با همین مشخصات ولی با راندمان ۷۵% آورده شده است.

هزینه های سربار و نیروی انسانی در هر دو کارخانه یکسان فرض شده است. هزینه استهلاک و بهره بانکی مقدار ثابتی در نظر گرفته شده که بر اساس میزان تولید، هزینه واحد آن در بهای تمام شده تغییر می کند.

متوسط عمر جرم سیلیسی کوره در کارخانه با راندمان معمول ۱۶ ذوب و در کارخانه با راندمان بالا ۱۸ ذوب در نظر گرفته شده است.

قیمت خرید قراضه به طور میانگین برای قراضه ای با پرت ۸% حدود ۱۲۱۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و ۲۵ تومان هزینه متوسط فراوری در نظر گرفته شده است.

همچنین قیمت خرید آهن اسفنجی با هزینه حمل تا درب کارخانه ۹۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و قیمت فروش شمش به صورت رسمی ۱۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در نظر گرفته شده است.

در گزارش هفته گذشته وضعیت سودآوری یک کارخانه فولاد را در شرایطی که ۴۰% شمش کارخانه به صورت رسمی و ۶۰% به صورت غیررسمی به فروش برساند بررسی کردیم. شرایط و مباحث دیگری را نیز در هفته های قبل از آن مورد بررسی قرار دادیم که مطالعه آنها را توصیه می کنیم.

در واقع در سلسله گزارشات هفتگی بهای تمام شده، سعی نموده ایم با توجه به ذیق وقت خوانندگان، هر بار یک سناریو را بررسی کنیم ولی خط سیر اصلی را روی تولید با یک ست کوره ۲۰ تن حفظ خواهیم نمود.

بر این اساس، نمودار این هفته به صورت زیر خواهد بود.

 

بهای تمام شده ۰۱۵

One Comment

  1. جولای 30, 2017 at 2:00 ب.ظ

    […] تمام شده این هفته مشابه گزارش هفته گذشته با تغییرات قیمتی زیر در دو سناریوی مختلف محاسبه گردیده […]

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.