بهای تمام شده هفته ۱۸-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۸-۹۶

قیمت های قراضه، آهن اسفنجی و شمش فولاد ساختمانی در طی هفته های اخیر شاهد جهش های قیمتی کم سابقه ای بوده اند به طوری که سطح قیمت های فعلی در طول چهارسال گذشته بی سابقه است.

به نظر می رسد روند تغییر قیمت لحظه ای نبوده و صنعت فولاد می رود که فصل جدیدی از قیمت ها را تجربه کند. تاثیر اقدامات کشور چین و افزایش برخی هزینه های فولادسازی از قبیل الکترود و نسوز را می توان دلایل اصلی این افزایش قیمت جهانی دانست.

با توجه به سطح قیمتهای این هفته، پیش فرض قیمتی در گزارش بهای تمام شده این هفته به صورت زیر است:

_ متوسط قیمت خرید قراضه با ۸% پرت و پاداش پرداختی به تامین کنندگان قراضه، مطابق هفته های قبل، ۱۰۷۵ تومان بدون ارزش افزوده.

_ متوسط قیمت خرید آهن اسفنجی با هزینه حمل، ۸۹۰ تومان به ازای هر کیلوگرم، بدون ارزش افزوده.

_ متوسط قیمت فروش شمش، بدون ارزش افزوده، به صورت رسمی ۱۶۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم

_ متوسط قیمت فروش شمش به صورت غیررسمی ۱۷۳۰ تومان که با فرض فروش ۴۰% رسمی و ۶۰% غیررسمی، متوسط قیمت فروش شمش می شود حدود ۱۶۷۵ تومان به ازای هر کیلوگرم شمش.

 

بر این اساس نمودار زیر به دست می آید:

بهای تمام شده ۰۱۴

 

در صورت بروز هرگونه سوال، لطفا با ما تماس حاصل فرمایید.

گروه پاترون مشاور فولادسازی های ایران.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.