بهای تمام شده هفته ۱۶-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۶-۹۶

در گزارش این هفته، وضعیت کارخانه های با راندمان بالاتر ارائه نمی گردد و صرفا به بررسی کارخانه با راندمان معمول ۶۵% می پردازیم.

در این گزارش متوسط قیمت خرید قراضه با پرت ۸%، ۹۹۵ تومان و قیمت آهن اسفنجی، تحویل درب کارخانه فولاد ۷۹۰ تومان و قیمت شمش ۱۴۰۰ تومان و هزینه فراوری ۲۵ تومان به ازای هر کیلوگرم قراضه، همگی بدون ارزش افزوده در نظر گرفته شده است و دو کارخانه، هر یک دارای یک ست کوره القایی و ماشین ریخته گری مداوم (CCM) که یکی کوره ۱۰ تن با توان ۴ مگاوات و دیگری کوره ۲۰ تن با توان ۸ مگاوات در محاسبات آمده است.

برای کارخانه با کوره ۲۰ تن، ۱۵۰ میلیون تومان هزینه سربار (شامل سرفصل هایی که در در هفته های پیش توضیح داده شد) و برای کارخانه با کوره ۱۰ تن ۱۲۰ میلیون تومان هزینه سربار در نظر گرفته شده است.

همچنین تعداد نفرات کارخانه با کوره ۲۰ تن ۱۲۰ نفر و نفرات کارخانه با کوره ۱۰ تن، ۱۰۰ نفر شامل کل پرسنل در نظر گرفته شده است.

در کارخانه با کوره ۲۰ تن ۱۰ میلیارد تومان وام و در کارخانه با کوره ۱۰ تن ۵ میلیارد تومان وام در نظر گرفته شده است. همچنین در محاسبه استهلاک، به روش ساده ای که در گزارشات هفته های گذشته توضیح داده شد، ارزش کارخانه با کوره ۲۰ تن ۲۵ میلیارد تومان و با کوره ۱۰ تن ۱۵ میلیارد تومان در محاسبات لحاظ شده است.

بهای تمام شده ۰۱۲

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.