بهای تمام شده هفته ۱۵-۹۶

بهای تمام شده هفته ۱۵-۹۶

گزارش این هفته نیز مشابه گزارش هفته گذشته است با این تغییرات:

  • متوسط قیمت خرید قراضه ۹۸۲ تومان در نظر گرفته شده 
  • متوسط قیمت خرید آهن اسفنجی با هزینه حمل، تحویل درب کارخانه فولادسازی ۷۸۰ تومان در نظر گرفته شده
  • متوسط قیمت شمش فولاد ساختمانی ۵SP بدون ارزش افزوده ۱۳۵۰ تومان در نظر گرفته شده است

 

بهای تمام شده ۰۱۱

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.