بلوک کف کوره پیش‌گرم نورد

بلوک کف کوره پیش‌گرم نورد

بلوک کف کوره پیش‌گرم نورد با استفاده از جرم نانو باند، تحولی نوین در صنعت فولاد ایران

بلوک کف کوره پیش‌گرم نورد

 

گروه پاترون، تنها دارنده گواهی نانو مقیاس در جرم نسوز

#جرم_نسوز #جرم_ریختنی #بلوک_کف #جرم_نانو #نانو_مواد #نانو_مقیاس #سیمان_نسوز #بتن_نسوز #کوره_نورد #نورد #خط_نورد #نسوز #دیرگداز

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.