بسته بندی جدید پاتروکوت

بسته بندی جدید پاتروکوت

جرم کویل کوتینگ پاترون (پاتروکوت)

با نتایج درخشان عمر و کیفیت

بسته بندی جدید پاتروکوت

 

بسته بندی جدید کویل کوتینگ پاترون

(یا جرم بوبین یا سیمان کویل یا جرم عایق کویل کوره القایی)

در کیسه های زرد رنگ جهت شناسایی بهتر

 

اطلاعات بیشتر در این لینک

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.