برگزیده شدن گروه پاترون به عنوان واحد نمونه صنعتی توسط خانه صنعت، معدن و تجارت

برگزیده شدن گروه پاترون به عنوان واحد نمونه صنعتی توسط خانه صنعت، معدن و تجارت

برگزیده شدن گروه پاترون به عنوان واحد نمونه صنعتی توسط خانه صنعت، معدن و تجارت
“تیرماه 1402”

#واحد_نمونه_صنعتی #گروه_پاترون #دانش_بنیان #خانه_صنعت_معدن_تجارت

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.