برگزاری دوره پودر ریخته گری در آکادمی فولاد

برگزاری دوره پودر ریخته گری در آکادمی فولاد

دوره آموزشی تخصصی CCM (ریخته گری پیوسته) “با تمرکز بر پودر ریخته گری و عیوب مربوطه” توسط آکادمی فولاد ایران و با همکاری گروه پاترون در تاریخ ۱۶ و ۱۷ مردادماه سال ۱۳۹۸ در محل انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران برگزار گردید.

محتوای این دوره با رئوس کلی زیر بوده است:

معرفی انواع ماشین های ریخته گری مداوم (CCM) و اجزاء و روش کار با آن ها

خنک کاری و روانکارها در ریخته گری شمش فولادی

خواص و تست های فیزیکی و عیوب احتمالی پودرهای ریخته گری 

 

مدرس این دوره جناب آقای مهندس حسن بداغی، مدیر تحقیق و توسعه گروه دانش بنیان پاترون، بوده اند.

مخاطبین این دوره نیزر مدیران، کارشناسان و سرپرستان واحدهای فولادسازی و ریخته گری پیوسته بوده اند.

 

دوره ریخته گری پیوسته با تمرکز بر پودر ریخته گری در آکادمی فولاد گروه پاترون حسن بداغی

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.