برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی

برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی

برگزاری دوره آموزشی برای همکاران کارخانه گروه پاترون، به صورت مجازی و با حفظ فاصله اجتماعی

Patron 382 دوره آموزشی بازخورد کرونا

 

 

#پاترون #آموزش #نسوز #بتن_نسوز #سیمان_نسوز #دیرگداز #جرم_ریختنی #پودر_ریخته_گری #نازل #پاتیل #فولاد

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.