با عشق تولید میکنیم

با عشق تولید میکنیم

با عشق تولید میکنیم

Patron 392 با عشق تولید میکنیم نسوز پاترون دیرگداز

 

 

 #صفحه_اسلاید_گیت #دریچه_کشویی #سیستم_اسلاید_گیت #صفحه_کشویی_پاتیل #پاتیل #فولاد #استیل #ذوب #مذاب #تاندیش #جرم_ریختنی #نسوز #دیرگداز #پودر_ریخته_گری #پودر_قالب #پاترون #refractory #steel #castable #tundish_nozzle #slide_gate_plate

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.