بازدید پرسنل تولید پاترون از فولاد پالش

بازدید پرسنل تولید پاترون از فولاد پالش

در راستای آشنایی پرسنل تولید و فنی کارخانه گروه پاترون با محل و نوع مصرف و کاربرد محصولات پاترون، با رعایت پروتکلهای بهداشتی، بازدیدی از شرکت فولاد پالش مهریز یزد در تاریخ هشتم تیرماه 1400 صورت گرفت. از مدیریت محترم شرکت فولاد پالش کمال تشکر را داریم.

پی نوشت: ماسک و کلاه ایمنی صرفا هنگام عکس برداری برداشته شده است.

بازدید تولید پاترون فولاد پالش

بازدید تولید پاترون فولاد پالش

#فولادسازی #نسوز #دیرگداز #گروه_پاترون #پاترون #پالش #فولاد_پالش

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.