بازدید مدیریت فولاد آلیاژی از پاترون

بازدید مدیریت فولاد آلیاژی از پاترون

استقبال گروه پاترون از بازدید مدیر عامل محترم شرکت فولاد آلیاژی مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵  

بازدید مدیرعامل محترم شرکت فولاد آلیاژی ایران به همراه مدیر محترم امور خرید و هیئت همراه از خط تولید گروه پاترون، مخصوصا بخش تولید پودر ریخته گری قالب که جایگزین پودر آلمانی گردیده است.

بازدید از کارخانه گروه پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.