بازدید مدیران مجتمع فولاد کویر کاشان

بازدید مدیران مجتمع فولاد کویر کاشان

بازدید مدیران محترم شرکت معظم مجتمع فولاد کویر کاشان، جناب آقای مهندس مکاری نژاد مدیر محترم تولید، جناب آقای مهندس غلامی سرپرست محترم کوره، جناب آقای مهندس نجات پور کارشناس محترم پی ام کوره و جناب آقای مهندس مقضی کارشناس محترم خرید با هدف آشنایی با توانمندی های گروه پاترون و مذاکرات تکمیلی جهت پروژه استفاده از بلوک های نانو باند پاترون برای کف کوره پیشگرم نورد خط فولاد این شرکت.
نوآوری گروه پاترون در تولید بلوک های کف کوره نورد، تحولی در این بخش صنعت ایجاد نموده و با توجه به سابقه اخیر این شرکت در مجتمع فولاد امیرکبیر خزر، توجه فولادسازان محترم را به خود جلب نموده است.

بازدید مدیران مجتمع فولاد کویر کاشان

 

#مجتمع_فولاد_امیرکبیر_کاشان #فولاد_امیرکبیر_کاشان #امیرکبیر_کاشان #نورد #پیشگرم_نورد #کوره_پیشگرم_فولاد #بلوک_کف_کوره_نورد #فولاد #پاترون #گروه_پاترون #جرم_نسوز #نسوز #دیرگداز #جرم_نانو_باند

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.