اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)
به تاخیر انداختن انجماد سطوح آزاد مذاب در اثر واکنش گرمازای سریع و میزان بالای عایق بودن پوسته جامد باقیمانده.

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

کاربرد این محصول در:
1) سطح مذاب تاندیش و پاتیل
2) ریخته‌گری ماسه‌ای (افزایش کارایی سر تغذیه و نهایتا بهبود تغذیه در ریخته‌گری)
3) اینگات‎ریزی (سرتغذیه)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فواید:
• قابلیت پخش خوب و سیالیت مناسب
• دود و گرد و غبار کم.

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

#پودر_گرمازا #اگزوپات #محصول_جدید #گرمازا #ریخته_گری #اینگات_ریزی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.