اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)

اگزوپات (پودر گرمازای سطح مذاب)
به تاخیر انداختن انجماد سطوح آزاد مذاب در اثر واکنش گرمازای سریع و میزان بالای عایق بودن پوسته جامد باقیمانده.
کاربرد این محصول در:
1)  سطح مذاب تاندیش و پاتیل
2) ریخته‌گری ماسه‌ای (افزایش کارایی سر تغذیه و نهایتا بهبود تغذیه در ریخته‌گری)
3) اینگات‎ریزی (سرتغذیه)
فواید:
• قابلیت پخش خوب و سیالیت مناسب
• دود و گرد و غبار کم.

#فولاد_سازی #تولید_محصول #محصول_جدید #گرمازا #ریخته_گری #اینگات_ریزی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.