اولین شماره خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد

اولین شماره خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد

اولین شماره خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد (تیرماه 1401)

فایل با حجم کم: 33-A-01-00 مجله داخلی پاترون – شماره 1 – تیر 1401 – فایل کم حجم

فایل با حجم بالا: 33-A-01-00 مجله داخلی پاترون – شماره 1 – تیر 1401 – فایل با حجم بالا

در اولین شماره خبرنامه می‌خوانید: -مصاحبه با رئیس هیئت مدیره صنعت تجارت پردیس آذربایجان

-مصاحبه با مدیر تولید کارخانه پاترون

-مصاحبه با کارشناس ارشد فروش کوره‌های قوس الکتریکی

-در پاترون چه گذشت؟

اولین خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد

اولین خبرنامه داخلی گروه پاترون منتشر شد

-دوره‌های آموزشی

-نکات آموزشی

-مسابقه

 

 

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.