انواع کوره های متالورژی ثانویه

انواع کوره های متالورژی ثانویه

آشنایی با تجهیزات متالورژی ثانویه

یک)

کوره LF یا Ladle Furnace یا Ladle Refining Furnace یا کوره تصفیه پاتیلی

تجهیز پایه‌ای متالورژی ثانویه برای:
افزایش راندمان، انعطاف و کیفیت.
معمولا افزایش 5°/min دمای مذاب
با استفاده از الکترود گرافیتی.
معمولا دارای سیستم تزریق وایر یا افزودن فروآلیاژها.
به همراه تزریق گاز خنثی جهت همگن کردن مذاب.
اکسیژن‌زدایی و گوگردزدایی مؤثر.

Patron 348 کوره LF – Ladle Refining Furnace متالورژی ثانویه کوره تصفیه پاتیلی

دو)

کوره LTS – Ladle Treatment Station

یکی از انواع کوره‌های متالورژی ثانویه برای:

تنظیم ترکیب شیمیایی با تزریق وایر یا افزودن فروآلیاژ

همگنی ترمو-شیمیایی مذاب با گاز خنثی از کف یا با لنس

بهبود اکسیژن‌زدایی و گوگردزدایی

واسطه‌ای بین واحد ذوب و ریخته‌گری

با حداقل هزینه و مزایای متالورژیکی

Patron 348 کوره LTS – Ladle Treatment Station متالورژی ثانویه کوره عملیات حرارتی

سه)

کوره CHS – Chemical Heating Station

یکی از انواع کوره‌های متالورژی ثانویه برای:

تنظیم ترکیب شیمیایی و دما بدون استفاده از برق

با استفاده از ترکیب اکسیژن و آلومینیوم

با استفاده از سرپوش نسوز غوطه‌ور در ذوب

معمولا افزایش بیش از 7°/min دمای مذاب

بازدهی عالی فروآلیاژها به واسطه استفاده از گاز خنثی و محفظه بسته

بهبود اکسیژن‌زدایی و گوگردزدایی

همگنی ترمو-شیمیایی مذاب با گاز خنثی از کف یا با لنس

Patron 350 کوره CHS – Chemical Heating Station متالورژی ثانویه کوره عملیات حرارتی

چهار)

کوره VD – Vacuum Degasser

یکی از انواع کوره‌های متالورژی ثانویه برای:

حذف هیدروژن و نیتروژن

کربن زدایی

بهبود شرایط گوگردزدایی با مدیریت سرباره

بهبود شرایط برای شناور شدن ناخالصی‌ها

تنظیم دما و ترکیب شیمایی

با استفاده از سیستم تحت خلاء

می‌تواند با لنس اکسیژن هم باشد

Patron 351 کوره VD – Vacuum Degasser متالورژی ثانویه کوره تحت خلاء

Patron 351 کوره VD – Vacuum Degasser متالورژی ثانویه کوره تحت خلاء

پنج)

کوره VOD – Vacuum Oxygen Decarburization

یکی از انواع کوره‌های متالورژی ثانویه برای:

تولید فولادهای پرآلیاژ و استنلس استیل

کربن‌زدایی گسترده با کمترین اتلاف کروم

استفاده از فروآلیاژهای پرکربن ارزانتر

بازدهی بهتر کروم

حذف هیدروژن و نیتروژن

بهبود شرایط برای گوگردزدایی

بهبود شرایط برای شناور شدن ناخالصی‌ها

با استفاده از مخزن گاززدایی و تحت خلاء و لنس اکسیژن

Patron 352 کوره VOD – Vacuum متالورژی ثانویه کوره تحت خلاء

شش)

کوره RH – Ruhrstahl Hereaus

یکی از انواع کوره‌های متالورژی ثانویه برای:

کربن‌زدایی فوری تا 15ppm

حذف هیدروژن و نیتروژن

استفاده از فروآلیاژهای پرکربن ارزانتر

گرمایش شیمیایی ذوبهای کیلد و غیرکیلد

بهبودی تمیزی فولاد با حذف ناخالصی‌های غیرفلزی

کنترل مناسب ترکیب

با استفاده از عملیات حرارتی تحت خلاء مذاب در یک کوره نسوزکاری شده با نازل فرو رونده در حمام مذاب و کاهش فشار و گردش مذاب در مجرای کوره با استفاده از گاز خنثی

Patron 353 کوره RH – Ruhrstahl Hereaus متالورژی ثانویه کوره تحت خلاء

هفت)

کوره VSD – Vacuum Stream Degassing

یکی از انواع کوره‌های متالورژی ثانویه برای:

تولید فولادهای با هیدروژن فوق‌العاده کم

تولید اینگاتهای خیلی بزرگ با کمک تاندیش یا پاتیل میانی و جریان مداوم مذاب

با استفاده از مخزن تحت خلاء و گاززدایی دوبل

تنظیم مناسب ترکیب شیمایی

Patron 354 کوره VSD – Vacuum Stream Degassing متالورژی ثانویه کوره تحت خلاء

هشت)

کوره AOD – Argon Oxygen Decarburization

یکی از انواع کوره‌های متالورژی ثانویه برای:

کربن‌زدایی گسترده از مذاب

با استفاده از تزریق اکسیژن و گاز خنثی (نیتروژن یا آرگون)

با استفاده از نازلهای زیرذوبی

مناسب برای تولید استنلس استیل (فولاد زنگ‌نزن) و فولادهای پرآلیاژ با توجه به بازدهی مناسب کروم

گرمایش شیمیایی مذاب

گاز حل نشده نهایی کم

بهبود تمیزی مذاب

کنترل ترکیب مناسب

بازدهی بالا حتی با کربن بسیار بالا در ابتدا

Patron 355 کوره AOD – Argon Oxygen Decarburization متالورژی ثانویه کانورتر کانورتور

بر اساس اطلاعات شرکت Tenova

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.