انجام 15 تست در آزمایشگاه پاترون

انجام 15 تست در آزمایشگاه پاترون

انجام 15 نوع تست مختلف در آزمایشگاه گروه دانش‌بنیان پاترون برای کنترل‌کیفیت یا تحقیق و توسعه

آزمایشگاه نسوز

آزمایشگاه نسوز

#نسوز #جرم_نسوز #سیمان_نسوز #بتن_نسوز #جرم_ریختنی #castable #refractory

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.