انتظارات شما از پودر ریخته گری چیست؟

انتظارات شما از پودر ریخته گری چیست؟

انتظارات شما از پودر ریخته گری چیست؟

مقایسه کستینگ پات گروه پاترون با دیگر محصولات در مجموع نشان میدهد که کستینگ پات ضریب مصرف کمتر، کیفیت سطحی (مثل حفرات سطحی، ترک عرضی و طولی، پوسته و یا اثر اوسیلیشن) و داخلی (مثل حفرات زیر سطحی) بالاتر شمش، بلوم، اینگات یا اسلب فولادی داشته و به عمر بیشتر تیوب مسی کمک میکند. مقایسه های بسیاری از این دست انجام شده و نامه های رضایت مندی مشتریان تایید کننده این موضوع است.

به طور معمول گروه پاترون برای مشتریان جدید و یا برای درخواست های جدید مشتریان قبلی، با ارسال فرم، اطلاعات لازم برای طراحی پودر ریخته گری را به دست آورده، با ارسال نمونه، نظارت بر مصرف و آموزش، نسبت به اخذ تاییدیه و تولید انبوه آن گرید خاص اقدام میکند.
#پودر_ریخته_گری #ریخته_گری #ذوب #پاترون #گروه_پاترون

انتظارات شما از پودر ریخته گری چیست؟

انتظارات شما از پودر ریخته گری چیست؟

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.