امضای تفاهم نامه با فولاد اسفراین

امضای تفاهم نامه با فولاد اسفراین

امضای توافقنامه همکاری بین مجتمع صنعتی اسفراین و گروه دانش بنیان پاترون برای ۲ محصول الکوپات (پوشش الکترود گرافیتی) و پاترومور(ملات سفید هایتک سیستم اسلاید گیت پاتیل) در گردهمایی شرکتهای دانش بنیان صنعت فولاد در مورخ ۹ مهرماه ۹۸، بین جناب آقای مهندس سلامی مدیر محترم خرید مجتمع صنعتی اسفراین و جناب آقای مهندس علی راد، عضو هیئت مدیره و مدیر بازاریابی و فروش گروه پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.