افزایش قیمت جهانی مواد اولیه تولید نسوز

افزایش قیمت جهانی مواد اولیه تولید نسوز

افزایش قیمت جهانی مواد اولیه تولید نسوز (آلومینا، بوکسیت و غیره) بین 15% تا 20% و و هزینه‌های حمل دریایی به بیش از 2 برابر در طول 3 ماه گذشته!

این موضوع، جدا از نرخ ارز، منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات نسوز در کشور گردیده است.
به طور خلاصه، شیوع کرونا و اعمال برخی محدودیت ها در برخی نقاط کشور چین، بحران سیل و کاهش تولید برخی مواد اولیه، تغییر تعادل عرضه و تقاضا را در پی داشته است. همچنین افزایش هزینه حاملهای انرژی در چین نیز عامل افزایش هزینه بوده است. کمبود کانتینر در حمل دریایی نیز منجر به افزایش هزینه های حمل دریایی گردیده است.

Patron 713 آلومینا بوکسیت نسوز جرم قیمت افزایش

 

#آلومینا #بوکسیت #نسوز #جرم_نسوز #ملات_نسوز #دیرگداز #صنعت_نسوز #refractory

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.