افزایش ظرفیت تولیدات گروه پاترون

افزایش ظرفیت تولیدات گروه پاترون

پس از انتقال به محل کارخانه جدید در شهرک صنعتی مهریز و افزودن تجهیزات جدید تولیدی، یک بار دیگر گروه پاترون ظرفیت تولیدات خود را همراه با افزایش راندمان بیشتر نمود.

افزایش ظرفیت تولیدات گروه پاترون

 

همراه با افزایش اعتماد شما به کیفیت نسوزها و محصولات پاترون تولیدمان را افزایش داده‌ایم

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.