استفاده از انواع روغن‌ها در هنگام ریختـه‌گری

استفاده از انواع روغن‌ها در هنگام ریختـه‌گری

به نظر شما با استفاده از انواع روغن‌ها در هنگام ریختـه‌گری، میتـوان به روان‌سازی مناسب دست یافت؟

نقطه ذوب روغن:

a. نقطه اشتعال اول (FLASH POINT): درجه حرارتی است که در آن در بالای روغن تراکم مواد فرار به حدی می¬رسد که شعله های باریکی پدیدار می¬گردند. اما شعله پایدار نمی¬باشد. نقطه اشتعال در اغلب روغنها 320 درجه سانتی گراد است.

b. نقطه اشتعال دوم (FIRE POINT): درجه حرارتی است که روغن کاملا مشتعل گردیده و برای چند ثانیه شعله¬ ور می¬گردد. نقطه اشتعال دوم در اغلب روغنها 400 درجه سانتی گراد می¬باشد.

c. بدیهی است که با داشتن این نقطه ذوب در مقابل مذاب 1560 – 1500 درجه ای، روغن سریع ذوب می‌شود در حالیکه نقطه ذوب پودر حداقل 1150 درجه سانتیگراد است.

d. لذا به راحتی میتوان گفت که روغن زدن یا نزدن فرق چندانی ندارد چراکه روغن در دمای مذاب سریع ذوب می¬شود و وارد مذاب و قالب نمی¬شود.

e. جهت اطلاع خودمان: این خود روغن نیست که بین مذاب و تیوب قرار می‌گیرد بلکه بخار روغن است که منجر به روانکاری می‌شود. ولی تزریق آن از بالا (با روغن پاش یا هر وسیله دیگر) عملا فایده ای ندارد چون روغن روی سطح ذوب بخار می شود و به بالا می‌رود.

4) پاشش روغن:

a. موضوعی که منجر به سختی استفاده از روغن می‌شود و گاهی منجر به خرابی تیوب یا قالب ‌شود پاشش روغن است. نقطه ذوب روغن پایین است لذا در هنگام مصرف سریع ذوب می¬شود و باعث پاشش و خرابی تیوب یا قالب می¬شود.

b. یک نکته این که به خاطر بخار حاصل از سوختن روغن، دیدن سطح ذوب توسط اپراتور سخت ‌شود و ممکن است اشتباه کند و یا خط را پاره کند و یا ذوب اور فلو (سرریز) کند که در هر دو صورت خسارت وارد می‌شود.

c. درست است که در بعضی کارخانجات استفاده از روغن با شارژ خودکار انجام می¬شود و برای اپراتور سخت تر است که پودر را با دست شارژ کند ولی خود پاشش خطرناک هم هست در حالیکه پودر پاشش ندارد.

5) پوسته اکسیدی:

a. پوسته اکسیدی تشکیل شده به خاطر استفاده از روغن بیشتر است. این را با خیال راحت بگوییم. تولید پوسته اکسیدی یکی از معضلات فولاد سازی و نورد است و همه خواهان کاهش آن هستند.

b. دلیل تشکیل پوسته بیشتر در هنگام استفاده از روغن این است که روش استفاده از روغن در کارخانه های کوچک ایراد دارد و لذا خود مذاب است که اکسید می شود و عملا از بین می رود. قیمت اکسید حدود 400 تا 500 تومان است و معمولا نیم تا یک درصد وزن شمش است که خود رقم بزرگی است در فولادسازی. (اگر قیمت شمش را 11000 تومان بگیریم و نیم درصد اکسید، کیلویی 55 تومان (که عدد بزرگی است) ضرر ایجاد می¬کند.

c. استفاده از پودر ما منجر به بهبود کیفیت سطحی شمش می¬شود.

6) حذف حفره:

a. اکثر کارخانجاتی که از روغن استفاده می کنند شمش شان دارای حفرات ریز است. استفاده از پودر منجر به کاهش این حفرات می‌شود.

b. حفرات زیرجلدی به دو دلیل رخ می¬دهد:
• منشا روانکار: حبس ناشی از سوختن روغن، رطوبت پودر ریخته‌گری درصورت عدم پیشگرم
• منشا ذوب: اکسیژن محلول در مذاب

#گروه_پاترون #پاترون #پودر_ریخته_گری #روغن #روان_سازی #صنعتی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.