استحکام کویل کوتینگ

استحکام کویل کوتینگ

چنانچه کویل‌کوتینگ استحکام بالا نداشته باشد، هنگام تعمیرات دچار کندگی خواهد شد و مقدار مصرف جرم و هزینه آن در تعمیرات افزایش می‌یابد.

گروه پاترون، بزرگترین تولیدکننده کویل کوتینگ ایران
کویل کوتینگ (جرم عایق کویل) پاترون با نام تجاری پاتروکوت

Patron 571 جرم عایق کویل بوبین ایمنی کوت پاتروکوت پاترون نسوز

 

#جرم_نسوز #جرم_بوبین #سیمان_کویل #سیمان_کوره #گروت #بتن_کویل #بتن_کوره #بتن_نسوز #سیمان_نسوز #جرم_عایق_کویل #جرم_لایه_ایمنی #جرم_ایمنی #کوره_القایی #کویل_کوره_القایی #پاتروکوت #پاترون #گروه_پاترون

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.