استاندارد شمش فولاد

استاندارد شمش فولاد

استاندارد ملی شمش فولادی ایران به شماره 20300 منتشر شد.

فایل استاندارد شمش فولاد را می توانید از اینجا دانلود کنید.

 

 

نکات خلاصه‌ای از این استاندارد تقدیم می‌گردد.

تعریف محصول نیمه نهایی (شمش فولادی): محصول به دست آمده از ریخته‌گری پیوسته است که در فرآیندهای بعدی مانند نورد یا آهنگری به محصول نهایی تبدیل میشود.

تعریف شمشه مربعی (square bloom): محصول نیمه نهایی با مقطع مربع که اضلاع مقطع آن بزرگتر از mm120 باشد.

تعریف شمشال مربعی (square billet): محصول نیمه نهایی با مقطع مربع که اضلاع مقطع آن کوچکتر یا مساوی mm120 باشد.

تعریف شمشه مستطیلی (rectangular bloom): محصول نیمه نهایی با مقطع مستطیل که مساحت مقطع آن بزرگتر از mm214400 و نسبت پهنا به ضخامت آن بزرگتر از 1 و کوچکتر از 2 باشد.

تعریف شمشال مستطیلی (rectangular billet): محصول نیمه نهایی با مقطع مستطیل که مساحت مقطع آن مساوی یا بزرگتر از mm22500 و کوچکتر یا مساوی mm214400 و نسبت پهنا به ضخامت آن بزرگتر از 1 و کوچکتر از 2 باشد.

 

Patron 444 استاندارد ملی شمش فولاد 1 شمشه شمشال

 

Patron 444 استاندارد ملی شمش فولاد 2 شمشه شمشال

 

Patron 444 استاندارد ملی شمش فولاد 3 شمشه شمشال

 

Patron 444 استاندارد ملی شمش فولاد 4 شمشه شمشال

 

Patron 444 استاندارد ملی شمش فولاد 5 شمشه شمشال

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.