ارائه مقاله وسط جناب آقای مهندس سیدعاشور در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران

ارائه مقاله وسط جناب آقای مهندس سیدعاشور در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران

ارائه مقاله تحت عنوان “مقایسه عملکرد آندالوزیت ایرانی و خارجی در جرم‌های ریختنی آلومینا بالا از نگاه کانی‌شناسی اگریگیت‌ها” توسط جناب آقای مهندس سیدعاشور، کارشناس تحقیق و توسعه گروه دانش بنیان پاترون، در سیزدهمین کنگره سرامیک ایران.
این کنگره علمی در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ‌های ٣ و ۴ خرداد ماه ١۴٠١ برگزار گردید.

کنگره سرامیک ایران

کنگره سرامیک ایران

#پاترون #گروه_پاترون #آندالوزیت #دانشگاه_صنعتی_شریف #کنگره_علمی #سرامیک_ایران #کنگره_سرامیک #کنگره_سرامیک_ایران

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.