اخبار گروه پاترون

پاترونی شوید!
آگهی استخدام کارشناس حسابدار خزانه
ارسال رزومه به ایمیل:[email protected]
وظایف این شغل:
•انجام کلیه پرداخت‌های شرکت به طرف حسابهای مربوطه

•تهیه گزارشات مربوط به خزانه
•مشارکت در سایر امور واحد حسابداری همانند

Page 1 of 31 12343031