اخبار گروه پاترون

ارائه مقاله تحت عنوان "مقایسه عملکرد آندالوزیت ایرانی و خارجی در جرم‌های ریختنی آلومینا بالا از نگاه کانی‌شناسی اگریگیت‌ها" توسط جناب آقای مهندس سیدعاشور، کارشناس تحقیق و توسعه گروه دانش

پاترونی شوید!
آگهی استخدام کارشناس حسابدار خزانه
ارسال رزومه به ایمیل:[email protected]
وظایف این شغل:
•انجام کلیه پرداخت‌های شرکت به طرف حسابهای مربوطه

•تهیه گزارشات مربوط به خزانه
•مشارکت در سایر امور واحد حسابداری همانند

Page 3 of 33 1234563233