آیا می‌دانید گروه پاترون 29 گروه محصول و حدود 700 گرید محصول تولیدی را از این 29 گروه تولید می‌کند؟

آیا می‌دانید گروه پاترون 29 گروه محصول و حدود 700 گرید محصول تولیدی را از این 29 گروه تولید می‌کند؟

تولید 29 گروه محصول

آیا می‌دانید گروه پاترون 29 گروه محصول و حدود 700 گرید محصول تولیدی را از این 29 گروه تولید می‌کند؟

#گروه_پاترون #پاترون #محصول_تولیدی #تولید_محصول #گرید_مختلف #تولید_کننده #مواد_نسوز #جرم #فولاد #سیمان #پتروشیمی

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.