آزمایشگاه گروه پاترون

آزمایشگاه گروه پاترون

محصولاتی که به دست شما میرسانیم در این آزمایشگاه تست می شوند.

آزمایشگاه گروه پاترون مجهز به تجهیزات لازم جهت تست انواع نسوز و دیرگداز است.

 

Patron 332 آزمایشگاه پاترون تحقیق و توسعه دانش بنیان جرم نسوز دیرگداز

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.