7 مزیت پاترکس نسبت به سبوس

7 مزیت پاترکس نسبت به سبوس

پاترکس (پودر پوشاننده پاتیل و تاندیش)

دو نوع پاترکس تولید می‌شود: پاترکس بازی: برای بالا بردن کیفیت مذاب و پاترکس اسیدی: جایگزین سبوس

پاترکس اسیدی نسبت به سبوس مزایایی دارد
اول: افت دمای کمتر مذاب
دوم: شعله نکشیدن
سوم: گرد و غبار کمتر
چهارم: امکان طراحی گریدهای مختلف برای هر نوع فولاد
پنجم: دانسیته بالاتر: هزینه حمل کمتر
ششم: دانسیته بالاتر: اشغال فضای کمتر در انبار
هفتم: بدون خطر آتش سوزی

گروه دانش بنیان پاترون، تولیدکننده مواد مصرفی و نسوزهای صنعت فولاد

 

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.