پوشش الکترود گرافیتی – الکوپات

پوشش الکترود گرافیتی – الکوپات

توضیحات 

 

مصرف الکترود گرافیت به عواملی از جمله خوراک کوره (قراضه، آهن اسفنجی یا ترکیب هر دو)، قدرت ترانس، زمان ذوب، ظرفیت کوره و کیفیت الکترود بستگی دارد. طبیعتا برای شرکت های دارای کوره قوس الکتریکی، جایگزینی برای الکترود گرافیت وجود ندارد و تنها با یک سری اقدامات می توان ضریب مصرف را کاهش داد.

با توجه به سهم نسبتا بالای الکترود گرافیتی در بهای تمام شده فولاد، کاهش ضریب مصرف الکترود گرافیتی یکی از مهمترین اهداف در کارخانه های فولادسازی با کوره های قوس الکتریکی و کوره های تصفیه پاتیلی (LRF) است. به منظور دستیابی به این مهم راهکارهای متفاوتی وجود دارد که از جمله آن می توان به محافظت الکترود از اکسید شدن یا به تاخیر انداختن اکسیداسیون الکترود اشاره کرد. استفاده از پوشش الکترود پاترون با نام تجاری ElCoPat یکی از راه هایی است که به کارخانجات فولاد سازی کمک می کند ضریب مصرف الکترود گرافیت را کاهش دهد.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.