مولی پات

مولی پات

مولی پات، روانکار صفحات اسلاید گیت (دریچه کشویی) سیستم اسلاید گیت پاتیل است که برای اولین بار در کشور توسط گروه دانش بنیان پاترون تولید شده است.

محل مصرف:

بین صفحات اسلایدگیت: از مولی پات به منظور افزایش روانکاری بین صفحه اسلایدگیت متحرک و ثابت استفاده می شود. روش مصرف به اینگونه است که پس از نازل صفحه ثابت بر روی نگهدارانده و نصب صفحه متحرم بر روی کشویی سیستم، یک لایه ی بسیار نازل از مولی پات به وسیله ابر اسفنجی یا پارچه تمیز به روی سطح صفحات آغشته می شود. این کار باید در مرحله آخر نصب صفحات بر روی سیستم صورت گیرد.

روی نازل درونی: به منظور سهولت در جداسازی ملات مورد استفاده بین نازل درونی و صفحه اسلاید گیت ثابت، روی سطح نازل درونی را پس از نصب درون ول بلوک، به لایه نازکی مولی پات آغشته می کنند و سپس صفحه ی ثابت با ملات در این محل نصب می شود.

سطح داخل ول بلوک پاتیل، در محل قرار گیری نازل درونی: گاها به دلیل استحکام بالای ملات مورد استفاده برای نصب نازل درونی درون ول بلوک، در زمان تخریب اپراتور با مشکل مواجه می شود، لذا به منظور سهولت در جداسازی نازل درونی از داخل ول بلوک، بدون تغییر ملات، محل قرار گیری نازل درونی داخل ول بلوک به یک لایه نازل مولی پات آغشته شده و سپس نازل درونی با ملات در این محل قرار می گیرد.

Patron 265 مولی پات روانکار صفحه اسلاید گیت دریجه کشویی

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.