مسابقه علمی: درصد آب در قطعه نسوز

مسابقه علمی: درصد آب در قطعه نسوز

مسابقه با جایزه 1.000.000 تومانی

برای شرکت در مسابقه، لطفا پاسخ خود را به اکانت اینستاگرام گروه پاترون دایرکت فرمایید.

 

مهلت شرکت در مسابقه: تا ساعت 20 روز یکشنبه 99/5/22

پس از پایان مهلت شرکت در مسابقه، برنده مسابقه توسط متخصصین گروه دانش بنیان پاترون انتخاب خواهد شد و در صفحه اینستاگرام گروه پاترون اطلاع‌رسانی خواهد گردید.
برنده مسابقه فردی است که کامل‌ترین پاسخ را ارسال نماید.

لطفا حتما هنگام ارسال پاسخ، نام و نام خانوادگی و شماره همراه خود را نیز ارسال فرمایید.

 

سؤال مسابقه:

یک: قطعه عکس در صفحه اینستاگرام پاترون (ول‌بلوک پاتیل) با کمترین مقدار ممکن آب ریخته شده است. چه عواملی منجر به کاهش مصرف آب در تولید قطعات نسوز آلومینایی با جرم‌های ریختنی می‌شود؟

دو: کاهش مصرف آب در آماده‌سازی جرم نسوز و تولید قطعات ریختنی نسوز چه اهمیت و تاثیری در عملکرد قطعات نسوز دارد؟

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.