غول چراغ جادو و کنترل سیستم اسلاید گیت

غول چراغ جادو و کنترل سیستم اسلاید گیت

با توجه به اهمیت جلوگیری از نشت مذاب از سیستم اسلاید گیت، چه اقداماتی برای کنترل این بخش انجام می دهید؟

کنترل کیفیــت اقلام نســــوز سیستم اسلاید گیت و کنتــرل نحوه نصب آنها ضروری است.

غول چراغ جادوی پاترون ۰۲۸

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.