غول چراغ جادو و اورهال بوته کوره القایی

غول چراغ جادو و اورهال بوته کوره القایی

بر چه اساسی تصمیم می گیرد که زمان اورهال بوته کوره القایی فرارسیده است؟

غول چراغ جادوی پاترون ۰۱۲

 

اورهال زودتر از هنگام هزینه اضافه دارد و اورهال دیرهنگام منجر به بروز خسارت و کاهش راندمان می گردد.

دستورالعمل سازنده بوته، استفاده از مواد عایقی مناسب و کنترلهای دوره ای در زمان اورهال کردن بوته موثر است.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.