رکورد کمترین مصرف انرژی کوره القایی

رکورد کمترین مصرف انرژی کوره القایی

آیا می‌دانید رکورد جهانی کمترین مصرف انرژی و بیشترین نرخ تولید فولاد با کوره القایی در کوره‌های یک شرکت سازنده کوره القایی در هند به دست آمده است؟

در کوره ۱۲ تن ۴ مگاواتی این شرکت، متوسط مصرف انرژی در یک شیفت کاری با ۱۰۰% قراضه معمولی و دمای تخلیه از ۱۶۴۵ تا ۱۶۷۴ درجه سانتیگراد، ۵۲۰ کیلووات ساعت به ازای هر تن فولاد! بعضی سازندگان همین مصرف انرژی را با دمای تخلیه ۱۶۲۰ درجه و قراضه سوپر ویژه ادعا می‌کنند. ادعایی که در عمل به دست نمی‌آید. در دنیای امروز تکنولوژی و نوآوری حرف اول را می‌زند و نه برندها و اسم‌ها.

 

رکورد کمترین مصرف انرژی در کوره القایی

 

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.