رابطه دانسیته قراضه و دفعات شارژ

رابطه دانسیته قراضه و دفعات شارژ

آیا می دانید در صورت شارژ قراضه سبک با دانسیته ۲۵۰ Kg/m³ با مگنت در کوره القایی، بیش از ۸۰ بار و در صورت شارژ قراضه نیمه سبک با دانسیته ۵۰۰ Kg/m³ با مگنت، بیش از ۴۰ بار شارژ لازم است.

 

نکاتی برای القایی ها ۰۰۶

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.