خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

گروه دانش بنیان پاترون تا سال 1396 به ارائه خدمات آموزشی به کارخانجات فولاد می پرداخت اما از این سال به بعد، به دلیل تمرکز روی فعالیت های تولیدی، این خدمات را در قالب همکاری با آکادمی فولاد، حسب پتانسیل خود، ارائه نموده است.

بی تردید آموزش نیروی انسانی از پایه ای ترین اقدامات برای هر سازمان است.

یک مشاور توانمند می تواند در زمینه های زیر به آموزش نیروی انسانی کارخانجات  فولاد بپردازد:

آشنایی با صنعت فولاد، مفاهیم دوره کوره های قوس الکتریکی کوره های القایی، اصول و مبانی ماشین ریخته گری مداوم، اصول و مبانی نسوز، کنترل موجودی های کارخانه فولاد سازی، سر فصل هزینه های حسابداری کارخانه فولاد سازی، اصول و مبانی محاسبه بهای تمام شده، اصول و مبانی خرید در کارخانه فولاد سازی، مدیریت منابع خرید در کارخانه فولاد سازی، گزارشات تولید در کارخانه فولاد سازی، اصول و مبانی فرایند تولید، کنترل کیفیت محصول فولاد سازی، نگهداری و تعمیرات کارخانه فولاد سازی، مدیریت تولید کارخانه فولاد سازی، مدیریت نت کارخانه فولاد سازی، مدیریت کارخانه فولاد سازی، کاهش مصرف انرژی، اصول مصرف فروآلیاژها، فسفرزدایی و گوگردزدایی، تولید فولاد آلیاژی، مدیریت فرایندهای سازمانی (BPM) و مدیریت استراتژیک در شرکت های فولاد سازی.

POST YOUR COMMENT

Your email address will not be published.