اخبار گروه پاترون

آکادمی فولاد ایران (زیرمجموعه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران) با همکاری گروه پاترون برگزار میکند:
دوره کاربردی نسوزکاری و انتخاب مواد نسوز برای فولادسازی
با هدف کاهش هزینه های مصرف مواد نسوز در

Page 1 of 21 12342021