Tags: گروه پاترون

برای پاترون کیفیت یعنی هویت

برای پاترون کیفیت یعنی هویت

این تریلی‌ها، مواد اولیه تولید نسوز هستند که با بهترین کیفیت، مستقیما از خارج از کشور وارد می‌شوند. ????مواد اولیه یکی از ارکان محصول با کیفیت است “برای پاترون کیفیت یعنی هویت”   <div id=”91595238169″><script type=”text/JavaScript” src=”https://www.aparat.com/embed/YdmFz?data[rnddiv]=91595238169&data[responsive]=yes”></script></div> #پاترون #گروه_پاترون #کیفیت_محصول #هویت #هویت_برند #محصول_صنعتی #صنعت #صنعتی

موتوی جدید گروه پاترون

موتوی جدید گروه پاترون

با نظرسنجی از کارکنان گروه پاترون، موتوی جدید گروه پاترون با پیشنهاد یکی از همکاران، انتخاب شد: تقابل حرارت و نوآوری (Where Heat Meets Innovation) #گروه_پاترون #پاترون #patron_group #heat_innovation #innovationحرارت_نوآوری #نوآوری #موتو_برند #شعار_برند #موتو    

افزایش عمر کویل کوتینگ، استحکام و کیفیت بالا با جرم عایق کویل گروه پاترون

افزایش عمر کویل کوتینگ، استحکام و کیفیت بالا با جرم عایق کویل گروه پاترون

افزایش عمر کویل کوتینگ، استحکام و کیفیت بالا را با جرم عایق کویل گروه پاترون تجربه کنید. #کویل_کوتینگ #پاترون #پاتروکوت #گروه_پاترون #patron_group #جرم_عایق_کویل

بیش از 55% پاتروکوت (سیمان عایق کویل) شرکت‌های فولادی در کشور از محصول گروه پاترون است!

بیش از 55% پاتروکوت (سیمان عایق کویل) شرکت‌های فولادی در کشور از محصول گروه پاترون است!

بیش از 55% پاتروکوت (سیمان عایق کویل) شرکت‌های فولادی در کشور از محصول گروه پاترون است! و حدود 45% باقیمانده توسط بیش از ده تولیـدکننـده دیگر تولید مـی‌شود. #سیمان_عایق_کویل #کویل #پاتروکوت #فولاد_سازی #شرکت_فولادی #تولید_صنعتی

نازل تاندیش گروه پاترون با شکل‌ها و انواع مختلف بر اساس نیاز فولادسازان

نازل تاندیش گروه پاترون با شکل‌ها و انواع مختلف بر اساس نیاز فولادسازان

نازل تاندیش گروه پاترون با شکل‌ها و انواع مختلف بر اساس نیاز فولادسازان #فولادسازان #نازل_تاندیش #گروه_پاترون #فولاد #صنعت_فولاد #steel_making